Automatyczna komunikacja głosowa pomoże lekarzom w pracy

Głosowi asystenci wykorzystujący zaawansowane algorytmy przetwarzania danych to prężnie rozwijająca się technologia. Czy podobne rozwiązania opracowywane w Polsce znajdą szerokie zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia?

Wirtualny asystent już obecnie jest w stanie wspomóc lekarzy przy prowadzeniu dokumentacji, a urządzenia sterowane głosem wykonają komendy chirurgów na sali operacyjnej, ograniczając bezpośredni kontakt z urządzeniami w środowisku wymagającym zachowania sterylności. Technologie głosowe wsparte algorytmami sztucznej inteligencji są uważane za perspektywiczne dla optymalizacji kontaktu pacjenta z jednostkami ochrony zdrowia.

Soma speech – wirtualny asystent lekarza

Jednym z rozwiązań polskiej firmy Soma Healthcare jest wirtualny asystent lekarza Soma Speech, obecnie będący w fazie testów. To rozbudowane narzędzie rozpoznające mowę służące tworzeniu dokumentacji medycznej. Użytkownik może dyktować całe zdania lub tylko kluczowe informacje. Na ich podstawie system dodaje fragmenty tekstu z predefiniowanych komend. Efektem jest gotowy i pełny opis stworzony na podstawie kilku-kilkunastu komend wypowiedzianych przez lekarza. Komendy głosowe można samodzielnie tworzyć lub korzystać z obszernej bazy danych, a system z wysoką skutecznością rozpoznaje terminologię medyczną. Kolejną zaletą programu jest mobilność – ponieważ działa z poziomu przeglądarki internetowej, nie trzeba go instalować na żadnym urządzeniu, wystarczy dostęp do internetu. Szczegóły projektu: https://somahc.pl/speech/

Magic Speech Scribe – sterowanie głosowe

Głosowy System Tworzenia Dokumentów Magic Speech Scribe jest dzieckiem polskiej firmy Radcomp. Zadaniem programu jest wsparcie tworzenia notatek, opisów, transkrypcji nagrań, napisów „na żywo” do materiałów wideo. Magic Speech Scribe rozpoznaje słownictwo branżowe, pozwala na zachowanie specjalistycznego formatowania określonych zwrotów, wiąże nagranie z rozpoznanym tekstem i umieszcza je w jednym pliku. Zapewnia możliwość dyktowania mowy i zamiany jej na tekst do zewnętrznych formularzy i programów oraz zapisu w dowolnym formacie. System może rozpoznawać też wtrącenia czy nawet całe zwroty pochodzące z języka angielskiego i łaciny.

Wirtualny asystent – pomoc dla pacjenta, korzyść dla lekarza

Głosowi asystenci czy interfejsy medyczne wykorzystujące technologie rozpoznawania głosu zapewniają coraz więcej możliwości. Do projektów międzynarodowych należą: np. MedWhat (wirtualny asystent medyczny odpowiadający na pytania pacjentów), Orbita (asystent pomagający pacjentowi w przestrzeganiu zaleceń lekarskich), Ada (osobisty towarzysz zdrowia). Na polskim rynku zwraca uwagę firma Kogifi, będąca ambitnym startupem, pragnącym stworzyć rozbudowanego wirtualnego asystenta. Jedną z jego przydatnych funkcji może być wyszukiwanie informacji medycznych i nawiązywanie zdalnego kontaktu ze specjalistą. Tego typu rozwiązania mają szansę odciążyć lekarzy w przypadkach, gdy bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem nie jest niezbędny.

Dostawcy usług opieki zdrowotnej potrzebują nowych rozwiązań, które usprawnią działanie szpitali, odciążą personel i poprawią kontakt z pacjentem. Technologie pozwalające na usprawnienie tych procesów poprzez wykorzystanie głosowych asystentów, znajdują szerokie zastosowanie w sektorze ochronie zdrowia.

 

Jerzy A. Kozłowski dla Innomedbook.pl

All rights reserved   |   Designed by Design-Joomla.eu